Packaging 2020

Rapporten "Packaging 2020" av Innventia beskriver sju globala krafter och dess påverkan på förpackningsindustrin och framtidens förpackningar. Slutsatserna bygger på en undersökning som genomförts bland konsumenter i USA, Indien och Sverige.

I rapporten "Packaging 2020" har sju globala drivkrafterna har identifierats;

  1. Högre medelålder, ökad urbanisering och en större medelklass
  2. E-handel
  3. Lagstiftning
  4. Smarta förpackningar
  5. LEAN and green
  6. Dyrare råvaror och värdefull återvinning
  7. Ökad hållbarhet

Utgivningsår: Stockholm, 2012
Utgivare: Innventia