Papermaking towards the future

Som kund eller trycksaksproducent kan du med kunskap om vad som är möjligt kring nya material hjälpa till med att driva på utvecklingen. Med nya innovativa och hållbara applikationer kan du skapa uppmärksamhet, nya funktioner och ha information om miljöpåverkan.

Rapporten "Papermaking towards the future" är baserad på expertundersökningar med 150 respondenter från 21 olika länder. I intervjuer, workshops och arbetsgrupper har Innventia tillsammans med analysföretaget Kairos Future tagit fram de viktigaste drivkrafterna och trenderna för industrins utveckling mot år 2030.

Utgivningsår: Stockholm, 2014
Utgivare: Innventia