Transforming Today’s Print Business for Tomorrow’s Marketplace

— The View From 2020

Marknaden för trycksaker har förändrats dramatiskt. År 2020 kommer marknaden ha förändrats ännu mer. Tryckare måste ompröva sina företag och de produkter och tjänster som de producerar.

Rapporten "Transforming Today's Print Business for Tomorrow's Marketplace — The View From 2020" går igenom:

  • Den förändrade rollen för grafiska företag.
  • Den förändrade efterfrågan på tryckta produkter.
  • Hur ny teknik är både utmanande och gör det möjligt att driva företagen vidare.

Utgivningsår: USA, 2015

Utgivare: Canon / Richard Romano