Grafiska Företagens presentation av företagens framtida behov av trycksaker

SGM inom Grafiska Företagen undersöker vartannat år vad marknadscheferna ser i form av fördelning av sin budget de närmaste åren med särskilt fokus på användande av tryck.

Den senaste undersökningen gjordes 2018. Samma undersökning genomfördes 2016 och de förutsägelserna har visat sig stämma väldigt bra, varför vi tror att de gör det även i 2018 års presentation. Som medlem är du välkommen att ta del av undersökningen som du hittar du till höger på sidan.