Cross media

Beat Signer, vid Institute for Information Systems ETH Zurich, säger:

... utmaningen för den grafiska branschen är att kunna nyttja alla mediekanaler som finns tillgängliga för att sedan länka informationen mellan dem". Han menar att det inte längre är tillräckligt effektivt att fokusera på endast ett medium, därför bör innehållet anpassas till flera olika kommunikationskanaler genom att skapa crossmediakampanjer. Det som generellt krävs i en crossmediakampanj är designmallar, en databas samt logik och regler. Detta för att kunna skapa kampanjer med erbjudanden samt tjänster i flertalet medier, som exempelvis tryck, e-post, webb samt mobiltelefon".

Tryck + digitalt = crossmedia

Möjligheten att kunna arbeta med tryck och digitalt parallellt är det som är mest intressant med crossmedia. Man kan naturligtvis kalla webbpublicering tillsammans med SMS-utskick för crossmedia, men det fångar inte mottagaren på samma sätt som trycksaker. Det finns gott om undersökningar och erfarenheter som visar att det ger väldigt bra effekter vad gäller marknadsföring och kampanjer när man kan kombinera digitalt och tryck med personalisering. France telecom gjorde för några år sedan ett test där de skickade ut ett generellt erbjudande om lägre priser och ett riktat erbjudande som baserades på varje mottagares sätt att ringa. Det riktade erbjudandet gav fem gånger fler avslut än det generella.

Ytterligare fördelar är att det digitala går att mäta på många olika plan medan det tryckta generellt har en större chans att bli läst eftersom det är enklare att läsa en tidning som fysiskt finns tillgängligt än söka sig till en speciell webbsida. Ett exempel finns med en personlig tidning, AGI – Aktuell Grafisk Information, där prenumeranter fick sitt namn och en egen URL (som agi.se/förnamnefternamn) på omslaget. 17% av mottagarna gick in på deras respektive URLer. Det kan jämföras med att en annons där läsaren uppmanas att gå in på en särskild sida (samma för alla) resulterar i att runt 1-2% gör detta.

Crossmedia gör det enklare att rikta kampanjer

Crossmedia utvecklades på grund av att företag vill nå ut med sina budskap på ett effektivt sätt med hjälp av marknadsföring. Det finns mycket information att ta till sig som konsument och man kan med hjälp av crossmedia kan göra det enklare genom att rikta kampanjerna. Detta ökar chanserna till att kampanjer i slutändan leder till att slutkunden köper något.

Ekonomiska intressen är naturligtvis grunden, men tekniken som gjort det möjligt att arbeta med transpromo spelar en viktig roll vad gäller crossmedia. Ett känt exempel på detta är ICA som i sina fakturor gör kundanpassade annonser som är utformade efter vad varje enskild kund köper för slags varor. Den typen av marknadsföring når ju nästan 100% av mottagarna eftersom man ju är tvungen att betala sin faktura som kommer adresserad i brevlådan. Det är oändligt mycket effektivare än e-post-/SMS-utskick som nästan ingen bryr sig om.

Crossmedia får också en naturlig koppling till möjligheten att applicera olika funktioner på trycksaker. Det handlar om tryckt elektronik, NFC, QR-koder och augmented reality. Denna utveckling blir intressant att följa då den öppnar upp för att göra trycksaker mer unika och att man kan spåra och mäta på ett helt nytt sätt. Tänk bara som exempel hur en förpackning med inbyggd elektronik kan kommunicera med både leverantör och kund. En batch med något ät- eller drickbart som visat sig vara dåligt på något sätt skulle kunna förses med en varning om detta, antingen på en display på förpackningen eller genom en kommunikation med kundens mobiltelefon. Ett annat exempel är att leverantören skulle kunna få information om vilken kund som köper respektive vara, med omedelbara möjligheter till produktutveckling utifrån kundens önskemål och information om vilken typ av kund det är som köper