Near Field Communication

NFC, Near Field Communication, är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor (vanligtvis runt 10 cm). Det är idag det snabbaste och enklaste sättet att koppla ihop analoga och digitala medier.

En läsare i en mobiltelefon kan på mindre än en tiondels sekund läsa av ett chip som sitter på exempelvis en trycksak. Läsare sitter i många smarta telefoner idag men än så länge finns inte tekniken i iPhone. NFC-tekniken ryms i ett chip, som kallas tag, och är en elektronisk krets som kan fästas på en trycksak. I taggen finns information om vad som ska hända när det läses av (på samma sätt som i till exempel en QR- kod). Än så länge finns inga maskiner som trycker och skapar tag i samma process men det är rimligt att vi får se det inom en snar framtid.

NFC baseras på och är närbesläktad med RFID (Radio-frequency identification) och dess standard ISO/IEC 14443. Om du är intresserad av vad som skiljer NFC och RFID åt kan du .

Eftersom tekniken gör det extremt mycket enklare att snabbt läsa av information, så kommer den att användas i många olika applikationer. Butiker runt om i världen har börjat använda systemet och det är exempelvis mer utbrett i Finland, där marknadsandelarna för telefoner som har NFC är betydligt större än i iPhonetäta Sverige. Förpackningar, affischer och hylletiketter har taggar för att länka till digital information. Och det kan bli ett viktigt verktyg för till exempel kundklubbar som kan leverera kuponger och lokala erbjudanden. Kopplingen mellan NFC och print kan också göras "åt andra hållet" som när en NFC-tag fästs på en skrivare och kommunikation av utskrifter kan ske via NFC istället för via andra nätverksprotokoll.

I takt med att trycksaker kopplas ihop med koder och elektroniska chips så blir de också sociala och mätbara. När en mobiltelefon används för att ta steget från tryckt till digital information genereras mängder av information om kund- och köpbeteende. Det tryckta blir mätbart på samma sätt som digitala kanaler är idag. Det gäller alltså att varumärkesägarna, tillsammans med sina leverantörer, får ihop alla data om kundernas beteende till en och samma plats för att maximera effekten av kommunikationen i olika kanaler.

Genom att mäta och analysera kan man lista ut vilka kanaler som ska användas i olika sammanhang. Målgrupper, produkter, mediekanaler – möjliga kombinationer är i stort sett oändliga. Och genom att få mer detaljerad information även om hur trycksaker konsumeras kan effekten maximeras. Om detta görs på rätt sätt blir trycksaker en mediekanal med unika egenskaper som dessutom är enkel och lättanvänd. Trycksaker blir sociala och interaktiva transaktionsdokument.