Robotisering

Grafisk bransch sist att automatiseras

Grafisk produktion brukar sägas vara den sista industrigrenen att automatiseras. Robotarna och löpande band som tog över mycket av den tidigare manuella hanteringen i annan tillverkningsindustri var inte aktuella på våra reproanstalter och tryckerier. Produktionen var för komplex och har i högre grad än i andra industrigrenar ansetts kräva ett mänskligt öga för bedömning av kvalitet och ett hantverk som inte kunnat tas över av robotar. Desktoprevolutionen i början av nittiotalet ökade graden av automatisering, men några robotar har det inte varit fråga om.

Vi måste hitta nya önskemål

Exakt vilka delar av grafisk produktion som idag sköts av människor och kan ersättas av robotar är svåra att säga, men handlar det förr eller senare om i stort sett allt. Det gäller all form av kroppsarbete; tunga lyft, förflyttning av fysiska produkter (även vid tex lastbilstransporter), städning av alla möjliga utrymmen osv. Vad som blir kvar för oss människor att göra är att hitta nya önskemål om vad vi vill få utfört. Hitta nya applikationer, produkter och tjänster som anpassas till vår hela tiden föränderliga livsstil. Förmodligen kommer robotarna kunna hjälpa oss även med detta jobb framöver, men aldrig helt ta över det.