Tryckt elektronik

Ledande plaster fick en avgörande del i den tryckta elektronikens framtid. Nu kan traditionella tryckmetoder kopplas ihop med teknologiska plattformar.

Genom att använda konventionella tryckmetoder och speciella tryckfärger kan elektroniska komponenter fästas vid olika typer av substrat. Ett avgörande framsteg för tekniken gjordes med utvecklingen av ledande plaster som belönades med Nobelpriset i kemi år 2000. Teknologiplattformen är uppbyggd av komponenter som t.ex. transistorer, ledare, resistorer, displayer, tryckknappar, batterier och antenner. Alla dessa komponenter kommer att kunna tryckas på t.ex. nästa generations förpackningar på samma sätt som man i dag trycker vanligt fyrfärgstryck. Välkända tryckmetoder används, såsom screentryck, flexografi, offset och bläckstråleskrivare. Tryckningen kan ske antingen på separata ark eller på löpande pappersbana. Jämfört med vanlig elektronikproduktion ger detta en mängd nya möjligheter, såsom billig massproduktion, elektronik på flexibla substrat, snabb prototypframställning i små serier, och lägre investeringskostnad.

Redan ute på marknaden

Tryckt elektronik finns redan på marknaden och nya, mer avancerade produkter är under snabb utveckling. Bland tillgängliga produkter kan nämnas:

  • Butiksställningar med ljusslingor
  • Displayer för t.ex. smarta förpackningar, säkerhetsinformation, datumstämplar
  • Batterier för strömförsörjning
  • Antenner för trådlös kommunikation mellan t.ex. en etikett och en läsare
  • Minnen

Bland framtida produkter sker utveckling inom bl.a. följande områden:

  • Trådlösa etiketter för uppkoppling mot nätverk, "Internet of things"
  • Flerfärgsdisplayer med möjlighet till uppdatering i videohastighet
  • Tunn, flexibel belysning med godtycklig form
  • Sensorer för avkänning av t.ex. fukt, temperatur, eller biologiska substanser ("smarta plåster", kontroll av färskvaror)
  • Äkthetsverifiering (t.ex. smarta sedlar), andra säkerhetslösningar och kopieringsskydd

Går att använda sig av befintlig utrustning

Mycket av produktionsutrustningen som behövs finns redan ute på de grafiska företagen och kan relativt snabbt tas i bruk för tryck av elektronik. För att få en riktigt bra beskrivning och inblick i tryckt elektronik kan man kontakta Printed Electronics Arena (PEA). PEA drivs med Norrköping Science Park som värd. Projektet är grundfinansierat av VINNOVA och har som mål att innovationsmiljön kring PEA ska vara internationellt konkurrenskraftigt inom loppet av 10 år. PEA uppvaktar nu grafiska företag till samarbete och vi på Grafiska Företagen följer aktivt den fortsatta utvecklingen och är med och förmedlar kontakter till våra medlemsföretag.