Marknadsstatistik

Hur går det för branschen?

Foto: Heléne Grynfarb

Vi sammanställer statistik om den grafiska industrin. Sammanställningen baseras på data som hämtas ur eget material.

För dig som är medlem hos Grafiska Företagen

För våra medlemmar sammanställer vi försäljningssiffrorna för infomediaföretag (Finpapperstryckerier) kvartalsvis. Logga in och få tillgång till rapporterna.

Marknadsbarometern

Marknadsbarometern är vårt verktyg att snabbt kolla av medlemsföretagens bild av marknadsläget.
Som medlemsföretag kan du delta i vår marknadsbarometer som ger en bild av marknadsläget just nu. Dina svar som är anonyma sammanställs och skickas ut till dem som deltagit i undersökningen.

Vill du delta i Marknadsbarometern? Kontakta Kaj Flick