Nya AR-lösningar i media

Rapporten är resultatet av ett nordiskt projekt som syftade till att ta reda på hur kunderna tillämpade AR i sina medialösningar.

I rapporten "Kunduppfattningar om Augmented Reality i mediatillämpningar – möjligheter till nya innovativa tjänster" visade resultaten att AR ansågs vara nyttigt, intressant och fascinerande. Dessutom har AR en "wow-faktor" och anses ha stora möjligheter för innovation. Förväntningarna på kommande AR-applikationer är höga.

Denna rapport är resultatet av ett samnordiskt projekt runt Augmented Reality (förstärkt verklighet) med utgångspunkt i vilka förutsättningar tekniken har att höja värdet på trycksaker. I projektet har företag, forskningsinstitutioner, skolor, förlag och arbetsgivarorganisationer inom grafisk bransch ingått. Fokusgrupper har intervjuats, marknaden kartlagts och workshops har resulterat i reella och teoretiska pilotförsök.

Utgivningsår: Stockholm, 2013
Utgivare: Grafiska Företagen