Grafiska Företagens presentation av företagens framtida behov av trycksaker 2018

SGM inom Grafiska Företagen har under våren undersökt vad marknadscheferna ser i form av fördelning av sin budget de närmaste åren med särskilt fokus på användande av tryck.

Samma undersökning genomfördes 2016 och de förutsägelserna har visat sig stämma väldigt bra varför vi tror att de gör det nu också. Som medlem är du välkommen att ta del av undersökningen som du hittar du till höger på sidan.