Ett brev i rättan tid

Foto: Roland Wirstedt

Det var Olle Sterner, vd för CA Andersson, som skrev till Malmö stad och uttryckte sin frustration över att den yrkesinriktade vuxenutbildningen till grafiker lades ned.

Vilka konsekvenser hade det fått för branschen om utbildningsplatserna hade försvunnit helt?

– Vi står inför stora utmaningar både när det gäller förändringarna i köpbeteendet hos våra kunder och hur vi måste hantera utvecklingen av våra företag. Den är inte ny men den påverkar mycket mer och snabbare nu, än tidigare. Det innebär att vi måste utveckla vår befintliga personal liksom utbilda nya intresserade ungdomar till branschen. Förutom dessa förändringar så har vi en hög genomsnittsålder vilket innebär att vi måste få in nya förmågor.

Vilken respons fick du av kommunen på det brev du skrev till dem?

– Vi beskrev den frustration som vi känner över att bli åsidosatta framför andra. Vi har hög tekniknivå i våra företag med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vår bransch kommer definitivt inte att försvinna utan istället utvecklas och anpassa sig efter de möjligheter som faktiskt finns.

Hur kom ni fram till beslutet om att starta en vuxenutbildning med 20 platser?

– Vi har alltid velat ha en utbildningsgrupp som är anpassade efter hur många arbetstillfällen vi har kunnat erbjuda. Inte att fylla upp med maxantal och därmed utbilda till arbetslöshet. 

Vad har företag att vinna på att engagera sig i programråd?

– Hur ska vi annars kunna framföra våra önskemål och vilken typ av kompetens vi behöver? Och Tomas Bratt och hans kollegor på vuxenutbildningen har varit fantastiska på att hörsamma våra behov under många många år!

Kan du se framför dig att andra företag i andra kommuner skulle kunna jobba på liknande sätt?

– Dumt att inte lyssna på andra som har haft framgång. Och vi vill också gärna lära oss av andra. Inte bara i vår bransch.

Kan det enskilda medlemsföretaget göra skillnad för framtidens kompetensförsörjning inom grafisk industri?

– Absolut, genom engagemang, så som vi har haft det under decennier i vår region.