Gott råd riktar fokus mot grafisk kompetens

Foto: Boris Grimbäck Emma Meurling, HR-chef Smurfit Kappa

Nu är Grafiska Företagens råd för kompetensförsörjning inte bara skapat, det har också haft sitt första möte. Ledamöterna var rörande överens: Branschens framtid hänger på ökad synlighet, rätt utbildning och smart rekrytering.

Rådet startades under sommaren som en del i Grafiska Företagens extra satsning på kompetensförsörjning. Rådets medlemmar ska med sitt samlade kunnande vara ett stöd för kansliet och styrelsen. Första mötet hölls i september i Malmö. Fem företrädare för lika många företag deltog tillsammans med kanslipersonal från Grafiska Företagen.

Rekrytering svårknäckt nöt
 Från Smurfit Kappas huvudkontor i Eslöv kom Emma Meurling, HR-chef: – Jag tycker att det är viktigt att vi i branschen kan träffas och utbyta erfarenheter. Det är en stor blandning av företag i rådet och jag tror att vi tillsammans kan jobba fram många bra idéer, säger hon. För Smurfit Kappa, liksom för väldigt många andra branschföretag, är rekryteringen av kompetenta medarbetare en svår nöt att knäcka. – För det första finns det inte så många ut-bildningar, sedan får vi inte mycket ansökningar och slutligen ställer vi själva allt högre krav vilket gör urvalet snävare. Kunderna vill ha mer och mer specialiserade och innovativa produkter vilket höjer kraven på de anställda.

Små orter minskar urval
Emma Meurling tror att den grafiska branschen delvis har svårt att hitta personal med rätt ompetens för att företagen ofta ligger i småorter. Där får hon medhåll av en annan ledamot i rådet, Elizabeth Trydell. Hon är ekonomioch personalchef på Trydells Tryckeri i Laholm. – Det kan vara tufft att hitta rätt kompetens på en liten ort. Då får vi lära upp folk själva, och det blir dyrt, säger hon.
Eftersom det inte finns någon grafiskt inriktad utbildning i närheten tror Elizabeth Trydell mycket på lärlingsprogram. För Smurfit Kappa i Eslöv är det nära till Helsingborg och YH-utbildningen i förpackningsteknik.– De studenter som gör sin praktik här hos oss, sköter sig och snappar upp
kunskaper, de har ett jobb efter avslutad utbildning, säger Emma Meurling.

Viktig kunskapsöverföring
Både Smurfit Kappa och Trydells har pensionsavgångar att vänta. Emma Meurling och Elizabeth Trydell jobbar för att hindra ett kompetenstapp. Där är nyckeln intern kunskapsöverföring mellan de erfarna och de nytillkomna. En annan fråga som lyftes på rådets möte var validering, där ledamöterna föreslog ett motsvarande projekt för tjänstemän med bakgrund utanför branschen. Dessutom diskuterades den grafiska branschens anonymitet. – Folk får helt enkelt ingen bild i huvudet när de hör "grafisk industri". De flesta vill ju jobba med sådant som de vet vad det är. Jag hoppas att rådets arbete kan bidra till att synliggöra den grafiska branschen, säger Elizabeth Trydell.

Text: Linda Swartz