Kompetenspool med outnyttjad potential

Foto: Eva Lindblad

Många arbetsgivare vet att Trygghetsfonden TSL erbjuder omställningsstöd för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist. Färre känner till att TSL även kan vara en resurs i företagens rekryteringsarbete.

Arbetsgivare kontaktar oftast TSL i samband med varsel och uppsägningar, men är även välkomna att höra av sig vid behov av ny kompetens.

– Då lägger vi upp en platsannons i portalen som våra omställningsleverantörer använder så att de kan matcha behovet mot sina deltagare. Några företag gör detta redan idag men det finns en outnyttjad potential, säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL.

Vad kan arbetsgivare göra för att underlätta matchningen?

– Det viktigaste är att vara tydlig med vilken kompetens som efterfrågas. Vad krävs för att jobba i den grafiska industrin? Numera har TSL möjlighet att förstärka deltagarnas kompetens genom kortare yrkesinriktade utbildnings- och valideringsinsatser om detta krävs för att få anställning hos en viss arbetsgivare. Insatserna behovsprövas och är vanligen upp till max 15 dagar på grund av a-kassereglerna, fortsätter Caroline Söder.

TSL har löpande kontakt med yrkesnämnderna i de anslutna branscherna för att hålla koll på rekryteringsbehovet och vilken kompetens som efterfrågas. Organisationen har ramavtal med omställningsleverantörer i samtliga län som hjälper jobbsökande i omställningsprogrammet med coachning, kompetenskartläggning, utbildning och validering.

Fler uppsägningar men stora lokala skillnader

Under de tre första kvartalen i år beviljades 9105 uppsagda personer hjälp till nytt jobb av Trygghetsfonden TSL, vilket är 18 procent fler än motsvarande period 2018. Ökningen accelererade under det tredje kvartalet, främst inom industrin följt av skogs- och träindustrin samt handeln. Det är dock stora geografiska skillnader, mest ökar antalet uppsagda i Örebro och Jönköpings län medan Norrland och Skåne går mot strömmen. Trots allt fler uppsagda är det fortfarande en god arbetsmarknad där 9 av 10 personer som får stöd av TSL har en ny sysselsättning inom ett år. Endast 4 procent är fortfarande arbetssökande ett år efter sin sista anställningsdag.

Vad krävs för en lyckad omställning?

– Bra planering, tydlig information och goda mänskliga processer. Varsel och uppsägningar innebär ofta en svår situation, då är omställningsstödet en trygghet både för företaget och den anställde, avslutar Caroline Söder.