Valideringsverktyget sätter kunskaperna på prov

Foto: Roland Wirstedt

Koncentrationen runt konferensbordet hos Trydells tryckeri i Laholm är på topp. Förutom klickandet från tangentborden är det alldeles tyst när de fyra testdeltagarna knappar in sina svar på de bärbara datorerna.

Vid bordsändan sitter Roger Kristiansson, lärare för den grafiska utbildningen på Universitetsholmens gymnasium i Malmö. Han håller på att utveckla ett valideringsverktyg tillsammans med sina lärarkollegor Allan Ståhlbrand och Linus Johansson från gymnasieskolan i Borås. Projektledare är Thomas Pettersson, som kallats in som expert på valideringsfrågor och det är Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen, som dragit igång valideringsprojektet.

Roger Kristiansson berättar att han har varit runt på en handfull tryckerier i södra Sverige och testat valideringsverktyget. Även hans elever hemma i Malmö har fått svara på frågorna. Nu är det i stort sett klart för att användas i skarpt läge när det gäller att utvärdera vilka baskunskaper en person har i grafiskt arbete. Trydells är en av de sista anhalterna på resan mot det färdiga verktyget. Efter årsskiftet ska det var tillgängligt för medlemmarna i Grafiska Företagen.

Det har varit ett ganska långvarigt och mödosamt jobb. Det började förra året med att arbetsgruppen besökte flera företag för att få underlag till en kompetensbeskrivning där man försökte ringa in vad tryckerierna krävde för grafiska grundkunskaper av en anställd.

- Utifrån kompetensbeskrivningen satte vi sedan ihop ett stort batteri av frågor. Men under resans gång, i samband med sådana här tester, har flera frågor sorterats bort eftersom en del var för lätta och andra för svåra. Vi har även formulerat om ett antal frågor, förklarar Roger Kristiansson.
Nu är man nere i fem områden med vardera 15 frågor, alltså totalt 75. Varje fråga har fyra svarsalternativ varav endast ett är det rätta. Provet tar runt en timma att göra. Tanken är att man ska ha runt två tredjedelar rätt för att klara testet.

- Där har vi inte riktigt bestämt oss exakt än, men någonstans mellan 65 och 70 procent rätt bör man ha för att bli godkänd, säger Roger Kristiansson.
Deltagarna runt bordet börjar bli färdiga och enligt Roger, som har facit i sin dator, har det gått bra.
Helen Andersson, projektledare, är positiv till att det tas fram ett valideringsverktyg.
- De flesta som jobbar i den här branschen är ju utbildade på sina företag. Vi har ju aldrig fått något kvitto på vad vi kan. Det här känns bra, det är rätt väg att gå, tycker hon.

Thomas Dahlberg, offsettryckare, instämmer och tycker att frågorna var på rätt nivå när det gäller grafiska baskunskaper.
Roger Kristiansson tror att valideringen kan vara ett sätt att höja statusen i branschen.
- Hittills har det varit för mycket av att hämta folk från gatan. Valideringsverktyget visar att det krävs kunskap för att klara jobbet. De flesta branscher har någon form av kunskapsvalidering.

En trappa ned sitter Elizabeth Trydell, som är ekonomi- och personalansvarig. Hon har varit verksam i branschen i 20 år.
Hon ser flera fördelar med det nya verktyget.

- När vi anställer folk därför att vi tror att de är lämpliga och dugliga blir utbildningstiden för lång och kostsam för oss. Vi brukar räkna runt tre år innan de på egen hand klarar jobbet. Dessutom är vi inte särskilt duktiga på att lära ut det grafiska baskunnandet. Det handlar både om att vi inte har tid ute i produktionen eller kanske rätt sorts personer anställda för uppgiften, säger Elizabeth Trydell.
De traditionella rekryteringskanalerna för Trydells har hittills varit någon man känner, anställdas barn och bekanta, arbetsförmedlingen och annonsering.
- Med ett valideringsverktyg kan vi i samband med nyanställningar se vilka kunskapsluckor den här killen eller tjejen har och därmed få lärlingsutbildningen mer effektiv och riktad, säger hon.

I ett större sammanhang ser Elizabeth Trydell verktyget som en möjlighet att utlokalisera delar av den grafiska utbildningen till flera gymnasier runt om i landet.
Det var nära att Roger Kristiansson och Universitetsholmens gymnasium i Malmö hade blivit först ut med att dra igång en grafisk utbildning på regional basis för ett tjugotal elever i Sydsverige under innevarande år.

Men tyvärr stupade projektet på att finansieringen inte kunde lösas i tid.
- Jag tycker det var en utmärkt idé. På regional nivå finns det ett tillräckligt stort underlag för att ha grafiska utbildningar. Då kan eleverna läsa de allmänna ämnena på hemmagymnasiet och lära sig de grafiska kunskaperna på distans och få praktik på ett lokalt tryckeri. Sedan använder man sig av valideringsverktyget för att kontrollera att eleverna har tillgodogjort sig utbildningen. Då blir det plötsligt väldigt enkelt, säger Elizabeth Trydell.

Ett annat användningsområde för det nya verktyget är att kunna testa personer som har fått sina yrkeskunskaper utomlands.
- Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att anställa en sådan person. Bara jag vet att han eller hon har kunskaperna för att klara jobbet. Språket lär man sig, säger Elizabeth Trydell.