"Vi behöver ta större eget ansvar för kompetensutvecklingen"

Foto: Exakta

Det senaste decenniet har varit minst sagt omvälvande i grafiska branschen, när företagen allt oftare ersätter trycksaker med digitala kanaler. Ovanpå det dessutom digitaliseringen. Några som lyckats navigera de oroliga vattnen är Exakta.

De senaste åren har vi fått vänja oss vid att möta Exakta i artiklar med rubriker som "Exakta köper..." och "Exakta förvärvar ...". 

– Vi har jobbat förvärvsdrivet de senaste åren. Det är en tuff bransch med minskande volymer. Då måste man bli stor för att överleva, säger Håkan Larsson, tidigare vd, idag koncernchef för Exakta.

Han fortsätter:

– Det handlar om stordriftsfördelar. Du behöver nå en kritisk massa i volym för att kunna driva verksamheten på ett rationellt sätt. I vår bransch är det väldigt tunga investeringar, då gäller det att också maximera användningen av maskinerna när investeringen väl är gjord.

Nu har dock fokus flyttat från tillväxt. Exakta har nått en kritisk massa och tillräcklig volym. Nu lägger företaget om rodret och siktar in sig på nya mål.

– Nu tittar vi mycket på vårt erbjudande – kundernas behov skiftar ständigt, och det gäller att ligga rätt i tiden, säger Håkan Larsson. 

Något företaget jobbar med, men borde jobba mer med, är automatisering, säger han.
Redan idag producerar Exakta "en väldig massa" produkter via ett helt automatiserat, digitalt flöde, men det skulle kunna vara mer.

– Men automatisering är en trång sektion för oss, vi har svårt att hinna med. 

När Exakta köpt företag har de fått ny personal på köpet. Men företaget har också lyckats bra med att rekrytera kompetens.

– Vi har bra nätverk, bland annat via skolor, som bidrar till att vi lyckas så bra med detta.

Men många företag i branschen har lagt ner eller dragit ner på personal, vilket har friställt väldigt många duktiga människor: vi har lyckats bra med att rekrytera många av dem, säger Håkan Larsson.

Han tror emellertid att det blir tuffare framöver.

– Vi kommer att få ett större ansvar att själva utbilda personal internt. Men fortfarande hittar vi de personer som har de erfarenheter som behövs när vi anställer dem. Vi har också många extraanställda som kommer in och jobbar då och då – där har vi en väldigt bra chans att
hitta guldkornen med lägre risk, säger Håkan Larsson.

Digitaliseringen tar han med ro. Visst, det kommer att bli annorlunda jämfört med förr, men det är inte första gången det händer i den här branschen. Förändringen är ständig, och sättet att bemöta den är att vara ett anpassningsbart företag, tror Håkan Larsson, som började på Exakta 1998.

– Det är en fantastisk resa jag fått vara med om på Exakta under 21 år. Det känns som att jag har bytt jobb flera gånger under tiden, säger Håkan Larsson.