Framtidens medarbetare

Kompetensen hos framtidens medarbetare kräver långsiktigt arbete.

Foto: Niclas Hammarström

För att säkra kompetensen hos framtida medarbetare krävs långsiktigt arbete. Leveranstiden är lång och behovet av uthållighet stort. Ingen annan kommer att sörja för din kompetensförsörjning.

Våra undersökningar visar på ett ganska stabilt behov av medarbetare framöver. Ungefär 300 personer per år varav hälften yrkesarbetare och hälften tjänstemän. Spridningen i förväntade förkunskaper är mycket stor och går från endast personliga egenskaper till högskoleutbildning.

En självklar del i alla yrkesroller är att kunna dra nytta av de möjligheter den digitala tekniken erbjuder och inte se det som ett hot. Samtidigt finns behov av många mer klassiska kompetenser, om än i ny tappning.

Genom att samverka med andra företag inom branschen och med andra branscher kan vi jobba effektivt med frågorna. Teknikcollege och branschgemensamma valideringsmodeller underlättar samverkan och stärker varje medverkande företags möjlighet till en fungerande kompetensförsörjning.

Grafiska Företagen arbetar med att påverka politiska beslut från enskilda kommuner till riksdag och regering för att underlätta för branschens kompetensförsörjning.

Rekryteringsenkät 2016

Grafiska Företagen genomförde under våren 2016 en enkät med syfte att undersöka rekryteringsbehovet bland medlemsföretagen. Undersökningen visar att behovet av nya medarbetare kommer att vara ca 300 per år.

Hälften utgörs av nya tjänster, d v s det är jobb som inte finns idag. Undersökningen visar även vilka yrkeskategorier och utbildningsnivåer som kommer att efterfrågas framöver samt vad som skapar behovet.

Ladda ner och ta del av enkäten.

Handbok iPraktiken

Svenskt Näringsliv har tagit fram en handbok för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik. 

Ladda ner handboken.