Snabba, riktade insatser via arbetsmarknadsutbildning

Foto: Fredrik Persson

Arbetsmarknadsutbildningar är korta, yrkesinriktade utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetensbehov. Det finns en stor flexibilitet både vad gäller innehåll och utbildningsstart för att möta arbetsgivarnas efterfrågan. Caroline Albing­Schweitz, sektionschef på Arbetsförmedlingen, berättar mer om utbildningsformen.

Vad krävs för att få till stånd en ny arbetsmarknadsutbildning?

– Det måste var ett bristyrke, vilket är baserat
på en sammanvägd bedömning av hur stor efterfrågan på arbetskraften är och hur många inskrivna arbetssökande med rätt kompetens som finns. Det måste också säkerställas att det inte finns någon reguljär utbildning inom området.

Vilka möjligheter har arbetsgivare att påverka utbildningen?

– Utbildningsupplägg och innehåll utformas i samarbete med arbetsgivarna nationellt genom deras branschorganisationer samt lokalt/regionalt med enskilda arbetsgivare. Upplägget ska anpassas efter arbetsgivarens efterfrågan och deltagarnas förutsättningar.

Vad förväntas av arbetsgivaren under utbildningen?

– Delaktighet i utformandet för att få ett anpassat upplägg samt att vara tillgänglig för den arbetsplatsförlagda utbildningen med personal som har handledarkompetens. Målet är förstås att deltagarna ska erbjudas anställning efter utbildningen.

Vad är det för skillnad mellan arbetsmarknads­utbildning och rekryteringsutbildning?

– En rekryteringsutbildning är tänkt att vara ett skräddarsytt koncept mot arbetsgivare men eftersom all arbetsmarknadsutbildning kan vara detta är det egentligen ingen skillnad.