Snabba, riktade insatser via arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildningar är korta, yrkesinriktade utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetensbehov. Det finns en stor flexibilitet både vad gäller innehåll och utbildningsstart för att möta arbetsgivarnas efterfrågan.

Caroline Albing­ Schweitz, sektionschef på Arbetsförmedlingen, berättar mer om utbildningsformen.
 • Vad krävs för att få till stånd en ny arbetsmarknadsutbildning?

  – Det måste var ett bristyrke, vilket är baserat
  på en sammanvägd bedömning av hur stor efterfrågan på arbetskraften är och hur många inskrivna arbetssökande med rätt kompetens som finns. Det måste också säkerställas att det inte finns någon reguljär utbildning inom området.

 • Vilka möjligheter har arbetsgivare att påverka utbildningen?

  – Utbildningsupplägg och innehåll utformas i samarbete med arbetsgivarna nationellt genom deras branschorganisationer samt lokalt/regionalt med enskilda arbetsgivare. Upplägget ska anpassas efter arbetsgivarens efterfrågan och deltagarnas förutsättningar.

 • Vad förväntas av arbetsgivaren under utbildningen?

  – Delaktighet i utformandet för att få ett anpassat upplägg samt att vara tillgänglig för den arbetsplatsförlagda utbildningen med personal som har handledarkompetens. Målet är förstås att deltagarna ska erbjudas anställning efter utbildningen.

 • Vad är det för skillnad mellan arbetsmarknads­utbildning och rekryteringsutbildning?

  – En rekryteringsutbildning är tänkt att vara ett skräddarsytt koncept mot arbetsgivare men eftersom all arbetsmarknadsutbildning kan vara detta är det egentligen ingen skillnad

Arbetsmarknads­utbildningar

... riktar sig till arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden, majoriteten av deltagarna tillhör någon av följande grupper:

 • arbetslösa med endast för gymnasial utbildning
 • arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning
 • arbetslösa utomeuropeiskt födda
 • arbetslösa med funktions nedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga
 • arbetslösa personer 55–64 år

Läs mer på arbetsformedlingen.se

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in