Grafisk Grund gör kompetensen tydlig

Nu finns en modell för validering i grafisk industri, Grafisk Grund. En modell som blir lönsam både för företag och medarbetare.

- Redan nu går det att validera enligt våra modeller. Vårt nästa steg är att säkerställa att valideringen kan göras på fler platser och fler testanordnare och att det blir kommersiellt tillgängligt för våra medlemsföretag och andra att använda valideringsmodellen.

Det säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Grafiska företagen och en av dem som har drivit valideringsprojektet för flera arbetsgivarorganisationers räkning. Han pratar om valideringsmodellen Grafisk grund som nyligen blivit färdig och nu kan genomföras på några pionjäranläggningar i Borås och i Malmö. Målet med Grafisk grund är att testa kompetenser som är specifika för grafiska branschen. Grafisk grund testar kunskap och färdighet inom:

  • grundläggande grafisk kunskap
  • produktionsförståelse och system
  • produktionsprocess
  • underhåll och service

Detta görs som en del i den bredare valideringen Industriteknik Bas och ger vid handen om en viss person har vad som krävs för arbete inom grafisk industri.

- Validering är ett nytt sätt att tänka. Den input jag har fått av företag som har testat modellen är väldigt positiv – valideringen täcker upp en brist idag som handlar om att veta vilken kompetens olika personer har nått idag, säger Henrik Smedmark.

Stärker företaget – och lönsamheten

Viktigt med valideringen är att den är jordnära. Arbetet med att ta fram testets innehåll har pågått under drygt ett år och har gjorts tillsammans med GS-facket.

- Samarbetet har varit viktigt, det ger oss perspektiv som vi inte får som bara arbetsgivare, säger Smedmark.

Istället som det ofta är, "kloka personer i ett rum som tänker fram bra att ha-kunskap", har kraven i Grafisk grund tagits fram i nära samarbete med både arbetsgivare och medarbetare. Det innebär att de kunskaper som testas är sådana som gör skillnad hos företagen. Ofta handlar det om det grundläggande.

- Det är kunskaper som ofta blir osynliga, men har du bara en person med grundläggande kunskap om hur du läser ritningar kan det bli dyrt om den personen blir sjuk. Så kunskapen om vilka kompetenser som finns behövs verkligen, säger Henrik Smedmark.

En annan aspekt gäller potentiella medarbetare med utbildning och erfarenhet från andra länder: när det går att säkerställa deras kompetens, blir antalet anställningsbara personer plötsligt mycket större.
Det finns goda företagsekonomiska skäl att validera kompetensen på sitt företag:

- Får du bort brister i företaget som beror på saknad kompetens säkrar du lönsamheten hos företaget. Det syns också i att branscher där företagen kartlagt kompetensen ofta också går bättre än andra branscher, säger Henrik Smedmark.

Medarbetarna med på båten

För företaget är valideringen ett sätt att säkra att rätt kompetens finns i företaget, att de som anställs kan det de behöver och att kartlägga vilka utbildningsbehov som finns.
Men även medarbetarna och deras fackliga företrädare ser nytta med validering.

- Det har länge varit ett problem för våra medlemmar att på ett exakt och tydligt sätt säga vad man behöver utvecklas inom. Validering är ett verktyg för att kartlägga vilka utvecklingsbehov man har, säger Kenneth Edvardsson, ombudsman på GS-facket. Arbetet med valideringsmodellen har bland annat inneburit att olika arbetsuppgifter har behövt förtydligas när de har brutits ned och kartlagts för att kunna testas, säger Kenneth Edvardsson, något som gör det lättare också för arbetsgivarna att beskriva vad de behöver.

Verktyg för omställning

Ett tillfälle då validerade kunskaper kommer väl till pass för de anställda är vid omställning.
- Ofta är våra medlemmars senaste betyg från grundskolan eller gymnasiet. Här kan man få ett kvitto på att man har kunskaper som gör en attraktiv för hela den grafiska industrin eller för hela industrin, säger Kenneth Edvardsson.

- Därför kommer detta att bli ett väldigt viktigt verktyg för att få sin kompetens på pränt när man söker nya jobb, till exempel vid omställning när man blivit uppsagt. Men i första hand ska det vara ett verktyg för att få till en strukturerad kompetensutveckling inom företagen.

Fackligt medgivande krävs

Medarbetarna och deras fackliga representanter är också en nyckel till valideringen över huvud taget. För att ett företag ska få genomföra ett valideringsprojekt på något av de certifierade testcentren, krävs samverkan med den fackliga organisationen.

- Vi kommer aldrig tillåta att våra medlemmar ställs nakna av detta – det ska inte vara ett verktyg för arbetsgivarna att avslöja de anställdas brister. Det här ska vara ett verktyg för stärkt kompetensutveckling och vi kommer att kräva att medlemmarna får tillfälle till kompetensutveckling på de områden där det behövs, säger Kenneth Edvardsson.

Kommersialisera och vidareutveckla

Nu pågår arbetet med att etablera fler testcenter där Grafisk grund kan genomföras och att ta fram de avtal som ska göra så att alla testcenter testar likadant och enligt samma krav.
- Vi ska under 2021 utveckla validering för tryckare, en kompetens som rekryteringsundersökningen har visat är eftersökt.

I nära anslutning till valideringen ligger det EU:s ramverk EQF (European Qualification Framework) som som ligger till grund för "Svenskt referensramverk för kvalifikationer", SeQF. Ramverket ska underlätta jämförelse mellan examina och kompetenser förvärvade på annat sätt och ska på sikt underlätta rekrytering från hela EU. Bakom EQF ligger de stora skillnader som ligger i bland annat begrepp och benämningar mellan samma branscher i olika länder – målet är att kunna tydliggöra vilken kompetens som faktiskt efterfrågas vid varje rekrytering.

- Vi deltar i ett projekt där vi får in våra valideringsmodeller i kvalitetssystemet. Så det händer saker på det här området!, avslutar Henrik Smedmark.

Så kommer du igång

För att genomföra en validering vänder du dig till ett av de primära testcenter som finns. Det ena är Universitetsholmens gymnasium i Malmö, där kontaktpersonen är Roger Kristiansson roger.kristiansson@malmo.se, eller till viskastrandsgymnasiet och Allan stålbrant allan.stahlbrand@edu.boras.se.

Grafisk Grund bygger på Industriteknik BAS
  • Och kan kombineras med Automation BAS för befattningar som innebär arbete i automatiserad produktion.
  • Valideringen omfattar grundläggande grafisk kunskap, produktionsförståelse och system, produktionsprocess samt underhåll och service.
  • Grafiska Företagen och GS-Facket är huvudmän för systemet genom Grafiska Yrkesnämnden. Alla testcenter som är ackrediterade för Industriteknik BAS kan ansöka om att få teckna avtal om att få validera enligt Grafisk Grund.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in