Grundutbildning

- arbetsmiljö, arbetsrätt & kollektivavtal

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen.

Kursen ger en grund i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal för deltagare från grafisk industri.

Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal (grafisk industri)

Genomgång av kollektivavtalen och dess regler/bundenhet.
Diskussion och grupparbeten.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Kostnad

2 750 kronor exkl. moms per kursdag inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.

Se datum och orter i kalendern.