HR-nätverket stödjer dig i din arbetsgivarroll

HR-nätverket är tänkt att stödja dig i din arbetsgivarroll samtidigt som det ger dig bra möjligheter att nätverka. Mötena är uppbyggda kring ett tema såsom t.ex. lön, uppsägning eller ledarskap. Det finns gott om tid för frågestund och nätverkande.

Nätverket vänder sig till dig som har en HR-chefsfunktion, ansvarig HR-handläggarfunktion eller är ägare av ett medlemsföretag i Grafiska Företagen med ett särskilt intresse för HR-frågor.

HR-nätverket har möten en gång per år med aktuellt tema. Du kan också vara med att påverka vilka frågor du vill diskutera. Hör i så fall av dig till oss på Grafiska Företagen.

Vill du veta vad deltagarna tycker om HR-nätverket? 

Sara Johansson, HR-chef på Elanders har deltagit i HR-nätverket flera gånger och kan rekomendera stora som små företag att delta. Läs mer om vad hon tycker om HR-nätverket.