HR-nätverket stödjer dig i din arbetsgivarroll

HR-nätverket är tänkt att stödja dig i din arbetsgivarroll samtidigt som det ger dig bra möjligheter att nätverka. Mötena är uppbyggda kring ett tema såsom t ex lön, uppsägning eller ledarskap. Det finns gott om tid för frågestund och nätverkande.

Nätverket vänder sig till dig som har en HR-chefsfunktion, ansvarig HR-handläggarfunktion eller är ägare av ett medlemsföretag i Grafiska Företagen med ett särskilt intresse för HR-frågor.

HR-nätverket har möten två gånger om året med aktuella teman. Du kan också vara med att påverka vilka frågor du vill diskutera. Hör i så fall av dig till oss på Grafiska Företagen.

Vill du veta vad deltagarna tycker om HR-nätverket? 

Sara Johansson, HR-chef på Elanders har deltagit i HR-nätverket flera gånger och kan rekomendera stora som små företag att delta. Läs mer om vad hon tycker om HR-nätverket.