"Jag får tydligare tolkningar och en djupare förståelse"

Sara Johansson, HR-chef på Elanders har deltagit i flera HR-nätverksträffar och rekomenderar andra medlemsföretag att delta.

Varför går du på våra HR-nätverk?

- Jag får så bra och aktuell information! Många intressanta frågor lyfts, det blir bra diskussioner och tydligare tolkningar av frågorna, vilket gör att man får en djupare förståelse. Man inser att alla företag oavsett storlek och bransch som är med sitter med samma problematik och frågeställningar. Man får ett bredare perspektiv. 

Finns det fortfarande ett värde av att träffas?

- Ja! Det ger så mycket att komma hit. Jag som sitter i ledningsgruppen förmedlar ju mycket vidare till övriga i organisationen. Det är ett sätt att få omvärldsbevakning i frågor som är aktuella. Även om vi kommer från olika branscher och små och stora företag så har vi likartade frågeställningar inom personalfrågor.

Har du varit med på HR-nätverk tidigare?

- Absolut! Jag försöker gå på alla. Jag har tex varit med på nätverk om lön och GDPR.

Kan du rek andra medlemsföretag att gå på nästa HR-nätverk?

- Ja jag tror man oavsett bolagsstorlek har nytta av den information man får.