Kursen som sparkar igång förändringen

Foto: Niklas Palmklint Helena Roxtorp

Det är svårt, det är obekvämt, det är jobbigt, det är nödvändigt. Digitalisering har blivit tiotalets modeord. Nu får de grafiska företagen en kickstart in i den nya världen.

Nu ska alla stöpas om digitalt. Potentialen är stor. Effektivare produktion, bättre planering och nya
affärsmöjligheter. Svenska storföretag har kommit en bit på väg. För de små och mellanstora före-tagen går det långsammare. 2016 gjorde Teknikföretagen en undersökning om inställningen till digitali-seringen bland de här företagen. 70 procent svarade att de behövde göra något här och nu. 46 procent av dem visste inte hur.

Målet: fyra av fem företag 
Med bland annat den här undersökningen på bordet kom Teknikföretagen tillsammans med IF Metall överens om att hjälpa företagen in i digitaliseringen med workshopserien Kickstart Syftet är att höja tempot i digitaliseringen av små- och medelstora företag. Workshopserierna utförs över hela landet
och delas upp på tre tillfällen: 

  • Dag 1: Heldag med inspirationstalare och övningar att våga stort med digitaliseringens möjligheter.
  • Dag 2: Halvdag med workshops då visionerna skalas ned till konkreta projekt i deltagarnas verksamheter.
  • Dag 3: Halvdag då deltagarna presenterar sina utvecklingsprojekt och får feedback.

Digitalisering. Tillväxtverket har skjutit till resurser och alla små- och medelstora industriföretag kan få en kickstart. Projektet pågår 2018 ut. – Målet är att nå minst tusen företag och att 80 procent av dem ska ha påbörjat en aktivitet för digitalisering, säger Helena Roxtorp, programchef för Kickstart Digitalisering.

Stor spridning i branschen
Från och med i år är Grafiska Företagen med. Vd Ravindra Parasnis säger att bland medlemmarna finns det företag som ligger på digitaliseringens absoluta framkant men där finns också många små företag som jobbar traditionellt. Det är svårt att ge en sammanfattande bild men min egen erfarenhet är att digitaliseringen går väldigt snabbt och man blir aldrig fullärd. Du behöver hela tiden ny input om vad som är möjligt, nya idéer och förståelse.

Nätverk och rationalisering
Samtidigt hoppas han att Kickstart ska hjälpa till att avdramatisera digitaliseringen. För i hans perspektiv handlar det främst om effektivisering och ökad produktivitet. – Det har företag alltid jobbat med och det digitala är ett verktyg som bidrar till det. Ravindra Parasnis ställer stora förhoppningar på att Kickstart arrangeras regionalt och med företag från olika branscher. Att få träffa andra typer av företag med andra utmaningar kan ge inspiration och skapar nya nätverk. 

Text Billy Andersson