Konflikthantering

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren eller att jag har haft en annan uppfattning om utförande av uppgiften.

Innehåll

  • Hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer
  • Insikter om mig själv, utifrån den tjänst jag utför/använder
  • Känna till mina viktigaste behov som styr mig som person
  • Kommunicera rakt och klart med människor
  • Känna till mina egna konflikthanteringsstilar för att kunna hantera kunder/medarbetare på bästa sätt
  • Kunskap om hur konflikter kan uppstå med kunder, uppdragsgivare och medarbetare

Kostnad

3 000 kr exkl. moms, i kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Föreläsare

Patrik Lovén, Goliat Konsult AB

Vi anordnar kursen i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen.

Se aktuella datum i vår kalender.