Lönekartläggning

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Diskrimineringslagen kräver att alla osakliga löneskillnader rättas till. Enligt lagen ska alla arbetsgivare vart tredje år genomföra en lönekartläggning. När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 25 anställda upprätta en skriftlig handlingsplan där de åtgärder som företaget planerar att vidta redovisas.

Syfte

Syftet med kursen är att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått all kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning som uppfyller lagens krav.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och dig som ansvarar för eller ska medverka i arbetet med företagets lönekartläggning.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Innehåll

  • Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas?
  • Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper och indirekt diskriminering?
  • Hur ska samverkan med facken ske?
  • Måste information om individuella löner ges?
  • Vad händer om parterna inte blir överens?

Vi anordnar kursen i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen.

Se datum, orter och pris i kalendern.