Nyttig Lunch

Nyttig Lunch är ett tillfälle för våra medlemsföretag att nätverka och få en ökad kunskap inom aktuellt ämne - samtidigt som det avnjuts en hälsosam måltid.

Grafiska Företagen ger tillsammans med Trä- och Möbelföretagen lunchföreläsningar under rubriken Nyttig Lunch – Kost & Kunskap i förening – där vi tar upp intressanta frågor på ett smakligt sätt.

Nyttig Lunch erbjuder tillfälle att nätverka, äta en hälsosam måltid och få ökad kunskap inom aktuellt ämne på samma gång. Tid ges för att utbyta erfarenheter med andra deltagare och ställa frågor till samtalsledarna.

Se datum och orter i kalendern.