Nyttig Lunch

Nyttig Lunch är ett tillfälle för våra medlemsföretag att nätverka och få en ökad kunskap inom aktuellt ämne - samtidigt som det avnjuts en hälsosam måltid. Ämnet för vintern 2016 är Pension.

Grafiska Företagen ger tillsammans med TMF och SLA lunchföreläsningar under rubriken Nyttig Lunch – Kost & Kunskap i förening – där vi tar upp intressanta frågor på ett smakligt sätt.

Ämnet under vintern 2016 är: Pension

Frågor om pension berör flera olika områden och kan gälla såväl arbetsrättsliga som ekonomiska frågeställningar. Under lunchen kommer vi bland annat att tala om följande:

  • Bakgrunden till och tankarna kring dagens pensionssystem
  • Vad gäller enligt lag och avtal när en medarbetare börjar närma sig 65-årsdagen. Hur bör arbetsgivaren agera?
  • Vilka ekonomiska möjligheter finns för medarbetare som önskar lämna före 65-årsdagen?
  • Vad innebär de nya reglerna om delpension i kollektivavtalen?
  • Avslutningsvis dyker vi ner i pensionsutredningen och avslöjar hur framtiden kommer att se ut. Hur länge måste vi arbeta?

Nyttig Lunch erbjuder tillfälle att nätverka, äta en hälsosam måltid och få ökad kunskap inom aktuellt ämne på samma gång. Tid ges för att utbyta erfarenheter med andra deltagare och ställa frågor till samtalsledarna.

Kostnad

395 kronor inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Se datum och orter i kalendern.

  • Lunchföreläsningen om pension görs i samarbete med Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation.