Skyddsnätet

Skyddsnätet är ett nätverk, som berör arbetsmiljö, säkerhet & hälsa.

Den som koordinerar nätverket är Rickard Lindberg, rådgivare inom området arbetsmiljö – säkerhet och hälsa för Grafiska företagen samt Trä- och Möbelföretagen.

Syftet med nätverket är att informera om aktuella ändringar som berör arbetsmiljöfrågor samt att utbyta erfarenhet med varandra och diskutera praktisk tillämpning i olika frågor.

Tanken är att träffas 1-2 gånger/år.