Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Foto: Ola Torkelsson

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är troligen en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Kursen är en personlig utmaning genom att deltagarna tränas i att tänka i nya banor med hjälp av upplevelsebaserad inlärning.

Målgrupp

Chefer som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt uppnå en personlig utveckling.

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla.
  • Effektivare konflikthantering.
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna.
  • Ökad förmåga att kommunicera.
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden.
  • Ett kompetensutvecklande ledarskap.
  • Effektivare stresshantering.

Kostnad

14 500 kr exkl. moms. Kostnad för logi och måltider tillkommer med cirka 9 700 kr + moms.

Kursavgiften är reducerad till medlemsföretagens förmån. Vi samarbetar med Goliat konsult AB.

Start dag 1 kl. 10:00 och avslut dag 5 kl. 15:00

Se datum och orter i kalendern.