EU:s nya avskogningsförordning – vad krävs av dig?

28 aug.

Den nya avskogningsförordningen, EUDR-lagstiftningen, börjar gälla nästa år. Det kommer att ställa höga krav på spårbarhet för alla som säljer träprodukter, vilket även inkluderar massa, papper, tryckta böcker, tidningar, handskrifter, maskinskrivna texter och ritningar av papper samt bilder och andra produkter från den grafiska industrin.

Grafiska Företagen bjuder därför in sina medlemsföretag till detta webbinarium som förklarar steg för steg vad EUDR egentligen innebär samt ger konkreta råd om hur företag kan förbereda sig inför de nya reglerna, utifrån den information som finns idag.

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, inleder med en bakgrund till varför EUDR är viktig att förhålla sig till för den grafiska branschen. 

Därefter går Lena Landén från konsultföretaget Trossa igenom de viktigaste delarna av vad som är känt om EUDR. Man går genom syfte och mål, vad som krävs av de grafiska företagen, och hur man kan börja förbereda sig.

Efter presentationerna kommer det att finnas tid för frågor, så att du kan få klarhet i just de utmaningar som ditt företag står inför.

Agenda

EUDR i sitt sammanhang

    Orientering kring EUDR som del av EU:s gröna giv och relaterad lagstiftning.

    Syfte och mål med lagstiftningen, omfattning och tidplan.

Vad krävs av dig som företag/leverantör? 

    Hur ser skyldigheterna ut?

    Vad behöver vi göra rent konkret för att efterleva lagstiftningen?

    Hur förbereder vi oss?

Vilken hjälp finns att få? 

    Kort om hur Grafiska Företagen och Trossa kan hjälpa till med information, stöd och rådgivning

Missa inte chansen att lära dig mer om EUDR och vilka krav som ditt företag berörs av.

Mer om EUDR

INFORMATIONSTRÄFF
28 augusti, 09:00 - 10:00
Digitalt via Teams
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt
Anmäl dig
Eventet börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter