1. Om oss
  2. Kalender
  3. Grundutbildning - Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Kollektivavtal
27 sep.

Grundutbildning - Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Kollektivavtal

27 september - 29 september
Malmö
41 platser kvar
2 750 kr exkl. moms per deltagare och dag
Boka direkt Fler kurstillfällen
Om kursen

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen.  Tanken är att man väljer om man vill gå 1, 2 eller 3 dagar. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal

  • Genomgång av kollektivavtalen och dess regler/bundenhet.

Tid

Arbetsmiljö 14 juni 2022 - kl. 09:00-15:00
Arbetsrätt 15 juni 2022 - kl. 09:30-15:00
Kollektivavtal 16 juni 2022 - kl. 09:30-14:30

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.