EVENT - AVTAL 2020

Avtalskonferenserna genomförda

Under september och oktober har Grafiska Företagen samlat in viktiga synpunkter från medlemsföretagen inför avtalsrörelsen genom avtalskonferenser och enkäter.

17 oktober 2019
Foto: Juliana Fälldin

Vi sex tillfällen har Medlemsföretagen och Grafiska Företagets förhandlingsavdelning träffats på avtalskonferenser runt om i Sverige. Det har givit förhandlarna bra möjligheter att få en bild av vad som är viktigt för medlemmarna i den kommande avtalsrörelsen och medlemmarna har fått en samlad bild av hur läget ser ut inför den stundande avtalsrörelsen.

– Vi har 20 anställda, så för oss är det viktigt att få information om avtalsrörelsen och att få framföra vår synpunkt, sen förstår jag att det är det blir en sammanvägning av alla medlemsföretagens synpunkter och där känner jag att det finns ett ärligt uppsåt från Grafiska Företagens sida att väga in alla argument, säger Thomas Engström på IVisby Tryckeri.

Nu väntar en period där förhandlarna på Grafiska Företagen tar med sig medlemsföretagens synpunkter och arbetar vidare med yrkandena som sedan växlas mellan parterna den 20 december.

På grafiska.se/ hittar du nyttig information om den stundande avtalsrörelsen; nyheter, fakta, länkar till webbplatser såsom Arbetsmarknadsnytt, samt en tidplan.