NYHET - AVTAL 2020

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

12 december 2019

– Den grafiska branschen är inne i en stor digital transformation för att möta framtidens efterfrågan. Vi kan inte lägga krokben för det här moderniseringsarbetet genom att höja lönerna så mycket som facket kräver. Företagen pressas i dag av stora omställningskostnader och med fackets krav skulle det här arbetet försvåras avsevärt. I slutändan handlar det om jobb som försvinner och ofta är våra medlemsföretag verksamma på mindre orter runt om i landet, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

Han fortsätter:
– När vi nu går mot en lågkonjunktur som ingen kan säga med säkerhet när den är över blir det extra viktigt att vi ger förutsättningar för mindre företag att överleva. Fackens krav gör det ännu svårare för företag att kunna växa när väl konjunkturen vänder.

Facken kräver löneökningar på 3 procent. De vill också se andra förändringar bl a avseende arbetstid som skulle innebära kostnadsökningar långt över de redan högt ställda kraven på 3 procent. Vidare innebär kraven ökade administrativa bördor för arbetsgivarna.

-Grafiska Företagens kollektivavtal måste vara anpassade för den verklighet som våra medlemsföretag befinner sig i, det gäller särskilt arbetstiderna. Ska våra företag finnas kvar så måste det ske förändringar i avtalen. Vi tror och hoppas att de kommande förhandlingarna ska leda till dessa förändringar och att vi har ett avtal på plats till den 31 mars 2020, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen.

Under förmiddagen byttes även avtalsyrkanden med tjänstemannafacken.

– Våra avtalsyrkanden tar sikte på att hitta lösningar som möjliggör för våra medlemsföretag att bedriva verksamhet i Sverige. Det gäller t ex. större flexibilitet avseende arbetstider. En annan viktig fråga där vi vill göra förändringar är löneavtalen, säger Eva Glückman.

Det ekonomiska läget:
Konjunkturinstitutet släppte på onsdagen sin senaste prognos för ekonomin i Sverige de kommande åren. Arbetslösheten förväntas öka från 6,8 procent i dag till 7,4 procent 2021.

Prognosen visar med flera indikatorer tydlig på att tillväxten minskar. Under de kommande två åren kommer inte inflationsmålet på två procent nås något av åren och BNP-tillväxten för nästa år väntas minska och vara bara 1,0 procent.