1. Om oss
  2. Nyhetscenter
  3. Brobygrafiska storsatsar på nya utbildningar
NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Brobygrafiska storsatsar på nya utbildningar

Inför 2021 mobiliserar Brobygrafiska med finansiellt stöd från Grafiska företagens stipendiefond genom att ansöka om nya utbildningar och vidareutbildningar inom den grafiska branschen. Syftet med att ansöka om de nya yrkeshögskoleutbildningarna är att bidra till branschbreddning, kompetensförsörjning och möjlighet att erbjuda unika grafiska- och digitala tjänster.

28 november 2019
Foto: Fredrik Persson

– Brobygrafiska har målet att utöka erbjudandet av utbildningar och därigenom bidra till den grafiska branschens framtidsutmaningar och omställningsförmåga. Vår plan är att ansöka om 12 utbildningar i juni 2020, utbildningsstart hösten 2021, säger Per Branzén, Verksamhetsledare Brobygrafiska

Som yrkeshögskoleanordnare ansöker man om att bedriva sina utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. I den ansökan är det centralt att det finns ett engagemang och en efterfrågan hos näringslivet.

– Planen är att ansöka om 12 olika utbildningar där vi har sett en efterfrågan i arbetslivet. Branschens delaktighet är dock vår största avgörande faktor för att vi ska få våra utbildningar godkända och därför välkomnar vi all input vi kan få, säger Per Branzén.

De företag som är intresserade av att vara delaktiga i ansökan får en unik chans att rekrytera personal direkt från en utbildning som de är med och formar.

– Från stipendiefondens sida är vi mycket nöjda med att ha bidragit till den här satsningen. Vi har ju som uppgift att främja utbildning och de här utbildningarna ligger helt i linje med vad vi vill stötta, säger Kaj Flick, branschansvarig på Grafiska Företagen.

Läs mer om utbildningarna som Broby ansökt om.

Du kanske också vill läsa