NYHET - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

Dagens industri uppmärksammade på onsdagen Arena för framtidens distribution i en artikel där Bland andra Ravindra Parasnis förklarade problemen med Postnords osunda konkurrens.

Dagens industri uppmärksammade på onsdagen Arena för framtidens distribution i en artikel där Bland andra Ravindra Parasnis förklarade problemen med Postnords osunda konkurrens.

13 juni 2019
Foto: Erik Thor

Postnords dominans på brevmarknaden är näst intill total. Den ställningen utnyttjar Postnord på områden som ligger utanför sitt huvudsakliga uppdrag. Exempelvis ger man kunder som använder deras tryckeri en rabatt som inget annat tryckeri har möjlighet att få.

"Vi har ett antal medlemsföretag som är djupt bekymrade. De måste sänka sina produktionskostnader med uppemot 25 procent för att kunna konkurrera med Strålfors. Det är en omöjlighet."

Antingen får alla aktörer samma rabatt av Postnord eller så får ingen det. Men det mest rimliga är ändå att Postnord inte sysslar med tryckeriverksamhet, matleveranser och annat som ligger utanför deras huvuduppdrag.

Här kan prenumeranter av DI läsa artikeln.

Ravindra Parasnis
Senior rådgivare