EVENT - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

Dags för politikerna att visa mod

Under onsdagen var det seminarium och presentation av slutrapporten för Arena för framtidens distribution. Projektet presenterade den rapport man tagit fram om hur Postnord bör agera för att inte konkurrera osunt.

13 juni 2019

Ravindra Parasnis, Kaj Peterson, 21 Grams och Einar Wahlbom, Citymail presenterade rapporten. I rapporten framförs fem huvudsaklige förslag på vad som behöver göras. Först och främst bör Postnord avyttra all verksamhet som inte hör till deras huvuduppdrag. Något som blir väldigt tydligt i deras dotterbolag Strålfors position på tryckerimarknaden.

Fem förslag för ökad konkurrens och mångfald

  1. Begränsa Postnords uppdrag – avyttra verksamheten utanför den samhällsomfattande posttjänsten.
  2. Anpassa utdelningsfrekvensen
  3. Upphandling av den samhällsomfattande posttjänsten
  4. Skärp statens ägarstyrning
  5. Förtydliga PTS konkurrensfrämjande uppdrag

Det följdes av Chalmersdocenten Christian Sandström som gjorde jämförelser med avregleringen av telemarknaden och varför det gått så mycket bättre. Sen berättade den f.d. statssekreteraren Alf Karlsson om problemen som finns i att genomföra stora reformer i en ganska trögrörlig svensk byråkrati.

Seminariet avslutades med en utfrågning av riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) och de var slående överens om att Postnords dominanta ställning inte är bra. Postfrågan behöver utredas vidare menade alla tre, men de påpekade att det finns svåra hinder för att faktiskt ta tag i frågan. Just förhållandet stad och land i kombination med den tekniska utvecklingen gör frågan svår. Man måste se till att postgången fungerar i hela landet och ingen vill vara politikern som försämrade posten.

– För det här krävs modiga politiker, sa Jessika Roswall.

Det är sant. Samtidigt har det krävts modiga grafiska företag som pekat på de stora problemen som kommer av Postnords agerande. Nu är det dags för politikerna att också visa mod.

Läs hela rapporten.