RAPPORT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

De flesta ser med all rätt inte i första hand på näringslivet som en skola. Men faktum är att företagen driver kompetensutvecklingen bland medarbetarna på den svenska arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport som Svenskt Näringsliv har tagit fram.

29 oktober 2020

​Nästan alla företag erbjuder i dag kompetensutveckling av något slag. Det betyder också att företagen är de som i störst utsträckning bidrar till att kompetensutveckla vuxna personer i Sverige.

Så inte nog med att näringslivet är den största välfärdenskaparen i landet, man är också längst fram när det kommer till utveckling på individnivå. När kompetensen inte utbildas på andra håll har företagen fått ta ansvar. Och bland de som gör det allra bäst är företagen inom den grafiska branschen.

– Detta gäller särskilt för branscher som den grafiska industrin som har lite kompetensförsörjning från det offentliga utbildningssystemet och i princip bekostar all utbildning själva, säger Henrik Smedmark, som är ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Det finns absolut fördelar med att utveckla sin personal. För företagen ger det positiva effekter på konkurrenskraft, lönsamhet och produktiviteten och det gör att man blir attraktiva arbetsgivare. Men samtidigt är det stora investeringar man gör i sin personal. Så utbildningsalternativen på andra håll måste bli fler.

– Uppskattningsvis tar introduktionsutbildningar på arbetsplatser mellan 1 och 1,5 år, vilket motsvarar en lönekostnad på mellan 360 000 och 540 000 kronor. Om de som anställdes skulle ha en relevant utbildning och kunskap redan vid anställning, skulle denna kostnad till stor del försvinna för företagen.

Här kan du läsa hela rapporten

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning