NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER

Grafiska Yrkenas Branschpris till Pelle Anderson

I år går branschpriset till Pelle Anderson som under sitt yrkesliv verkligen har drivit det tryckta mediet framåt. Han startade A4 för 30 år och var en av medgrundarna till Metro. Hans innovationsrikedom har satt press på tryckarna att ständigt utvecklas till det bättre.

1 oktober 2019
Foto:

Branschpriset har delats ut i snart 30 år till en person som, utan att nödvändigtvis vara medveten om det, gjort väldigt mycket för de grafiska yrkenas främjande.

Grafiska Yrkenas Främjande delar varje år ut ytterligare tre stipendier till personer som främjar de grafiska yrkena på olika sätt. Vid Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg delas fyra stipendier ut. Förutom branschpriset delas priser för formgivning, utbildningsinsatser och uppsats ut.
Priset delades ut under Bok- och biblioteksmässan.

Pristagarna:

Branschpriset 2019 – Pelle Anderson – Ett stipendium på 100 000 kronor

Motivering:
Pelle Anderson har under tre decennier med stort engagemang skapat nya framgångsrika tidningar till sina kunder. Han har med mod, energi och innovativt tänkande kontinuerligt förnyat det tryckta mediet. Som krävande kund till den grafiska industrin har han därmed utvecklat dess företag. Pelle Anderson är en stark och framåtdrivande entreprenör och årets branschpris är bekräftelsen av ett fantastiskt arbete, vilket också väl stämmer med syftet för stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.


Formgivningspriset 2019 – Håkan Liljemärker - Ett stipendium på 50 000 kronor

Motivering:
Håkan Liljemärker är en unik röst i svensk bokform. Med sin poetiska, lekfulla skärpa och makalösa känsla för volym och gestaltning är han en förebild och inspiration för bokformgivarnas yrkeskår.
Håkan upphör aldrig att förvåna och utmanar om och om igen våra föreställningar om vad ett bokomslag kan vara. Kanske överraskar han även ibland sig själv? Håkan Liljemärker är en mycket värdig mottagare av formgivningspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.

Utbildningspriset 2019 – Tobias Trofast - Ett stipendium på 50 000 kronor

Motivering:
För sitt fokuserade engagemang för studenterna på Campus Norrköping vid Linköpings Universitet tilldelas Tobias Trofast utbildningspriset. Tobias har under närmare två decennier väglett studenter i grafisk teknik genom utbildningen och är den sortens lärare som lägger in en extra växel för att hjälpa studenter genom komplicerade forskningsprojekt eller att reda ut svåra uppgifter. Tobias Trofast är en mycket värdig mottagare av stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes utbildningspris.

Uppsatspriset 2019 - Elin Strandberg – Ett stipendium på 25 000 kronor

Motivering:
Att valet av ljuskälla påverkar läsbarheten kan tyckas vara givet men Elin Strandbergs uppsats "Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet" belyser ett område ur olika perspektiv och ger insikter som lyfter vår kunskap om förutsättningarna för ett följsamt och naturligt läsande av text på papper. Elin Strandberg är en värdig vinnare av Uppsatspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.