NYHET - NÄRINGSPOLITIK

Helle Klein vill att regeringen pausar insamlingsdirektivet – vi håller med

Dagens Arbete har skrivit om den fastighetsnära insamlingen som regeringen har beslutat om. På ledarplats kommer chefredaktör Helle Klein fram till samma slutsats som vi. Direktivet är framhastat och kommer att kosta mycket. Ravindra Parasnis kommenterar att i slutändan riskeras våra branschers jobb.

6 september 2019
Foto: Dreamstime

Helle Klein pekar i sin ledare på att det saknas en ordentlig konsekvensutredning för hur det kan falla ut. Hon gör också en poäng i att det som i dag fungerar väl, återvinningen av returpapper, riskerar att försämras av en förändring som ska vara miljöpolitisk, men riskerar att få motsatt effekt.

Dagens arbete har i en av nyhetsartiklarna om direktivet en utmärkt grafik som visar mål kontra utfallet av insamlat returpapper. Den visar tydligt hur insamlingen av returpapper som den fungerar i dag långt överstiger insamlingsmålen. Så varför ändra ett vinnande koncept?

Det är glädjande att Dagens arbete och Helle Klein lyfter det vi hela tiden har sagt, och hon hennes uppmaning är bra. Tryck på paus Isabella Lövin!

Läs ledartexten