NYHET - BREXIT

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

Den 31:e oktober sker Storbritanniens utträde ur EU med eller utan ett avtal. En förlängning av deadlinen är fortfarande möjlig, sannolikheten för det är dock relativt låg. Om utträdet sker utan avtal kommer Storbritannien från första november att klassificeras som tredjeland.

10 oktober 2019
Foto:

Grafiska Företagen har sammanställt information från bland annat EU-kommissionen, Kommerskollegium, Tullverket och Migrationsverket som du som företagare och arbetsgivare bör känna till. Intergraf har också en guide om Brexit som du kan ladda hem. 

Oavsett om Storbrittaniens utträde sker med eller utan avtal kommer det att kunna påverka bland annat tullhantering och märkning av varor, transport och lagerhållning samt avtal och dataöverföring.

Läs mer och ladda hem både Grafiska Företagens och Intergrafs guider här.