NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Malmö kan få grafisk utbildning - med er hjälp

Till årsskiftet kan en grafisk KomVux-utbildning i Malmö starta igen – men då behövs lärlingsplatser.

2 maj 2019
Foto: Roxx Communication

Som du vet har Skåne en stor marknad för grafiska företag. Med närmare 3400 sysselsatta i företagen och ett rekryteringsbehov på 350 personer bara det kommande året, är behovet av utbildningen stor. Ändå finns inte en grafisk utbildning i Skåne i dag. Men nu är det på gång.

Universitetsholmens gymnasium har fått möjlighet att starta grafisk vuxenutbildning till årsskiftet. För att den ska bli verklighet behövs er hjälp. Det ni kan göra är att erbjuda lärlingsplatser. Det ger praktisk erfarenhet av yrket och skapar kontakter inom branschen, som är ovärderlig för de nya som kommer in på arbetsmarknaden.

Utbildningen behöver grafiska företag som kan ta emot lärlingar och vara den brygga mellan studier och arbetsliv som behövs. Hör av dig till Ambjörn Wahlberg om ni kan och vill ta emot lärlingar från den grafiska lärlingsutbildningen de kommande åren.

Södra Sverige saknar grafisk utbildning

Sedan 2017 finns ingen utbildning inom den grafiska industrin i Skåne. I Sverige saknas i stor utsträckning utbildningar inom de produktionstekniska delarna, både på gymnasial nivå och högre utbildningar. När det gäller gymnasieutbildningar finns idag endast två gymnasieskolor som tillhandahåller fördjupningen grafisk produktion (Borås och Sunne). Malmö var fram till 2017 ensam om att erbjuda vuxenutbildning inom grafisk produktion.

Möjlighet att starta igen och behovet av utbildningsplatser

Nu har Malmö stad och Universitetsholmens gymnasium fått möjlighet att återuppta den grafiska utbildningen, med start under hösten 2019.

För att genomföra utbildningen behöver vi utbildningsplatser. Det är därför du just nu läser den här informationen. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv, kvalitativ och eftersökt utbildning som uppfyller branschens kompetensbehov.

Stora kostnader för företaget att utbilda själv

Regionalt är den grafiska industrin stor i södra Sverige. Det gäller både inom förpackning och inom civiltryck, där företagen har svårt att hitta utbildad personal inom yrket.

Bara i Skåne finns 82 medlemsföretag med sammanlagt 3366 sysselsatta. Därtill finns företag som inte är medlemmar. Eftersom den grafiska industrin är utsatt för ett starkt omvandlingstryck uppfattar företagen kompetensförsörjning som en av de viktigaste gemensamma frågorna där yrkesutbildning lyfts av många företag. Skälet är att det är kostsamt att utbilda sin egen personal. Det tar mellan ett halvt och två år av ickeproduktiv arbetstid att lära sig jobbet som grafisk operatör. Detta ger företagen en kostnad på 150 000 – 500 000 kr per anställning.

Branschens rekryteringsbehov

Prognoscentret har på Grafiska Företagens uppdrag undersökt rekryteringsbehovet bland medlemsföretagen. Undersökningen pekar mot ett tydligt rekryteringsbehov på 350 personer det kommande året där nästan hälften utgörs av yrkesarbetare inom
produktionen. På längre sikt är prognosen cirka 200 personer per år varav ca 2/3 utgörs av yrkesarbetare.

För att klara framtiden kompetensbehov behövs såväl att fler söker sig till relevanta utbildningar som att de grafiska företagen visar att man är ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden. 

En utbildning som tillgodoser branschens kompetensbehov

Kombinationen av teori och praktik i utbildningen är nödvändig för både näringsliv och eleven. Utbildningsformen med stor andel företagsförlagd del är högt värderad på företagen, då man lär känna den studerandes kunnande, ambitioner, potential och personlighet.

Branschen ställer höga krav på att eleven ska vara anställningsbar. Genom utbildningsformen (lärlingsutbildning) erhåller eleven god branschkännedom och yrkesinsikt. Den ger också eleven ett värdefullt kontaktnät för sin fortsatta yrkeskarriär i en
nätverksberoende bransch.

Den grafiska industrin är i snabb förändring. Individen utför alltmer komplicerade arbetsuppgifter i en arbetsorganisation som snabbt ändras och som också är avgörande för konkurrenskraften. För att tillgodose industrins behov krävs en utbildning som leder till en kompetensnivå som matchar industrins krav att individen ska vara anställningsbar.

Mer information om utbildningen, företagets roll mm

Är du intresserad av att vara en del i att klara av framtidens grafiska rekryteringsbehov? Ta
kontakt med Ambjörn Wahlberg, regionansvarig/företagsrådgivare i Malmö.
Telefon 040- 35 25 60.
Mobil 070-590 83 90.
E-post: ambjorn.wahlberg@grafiska.se