NYHET

Nytt arbetsrättsligt nyhetsbrev

Läs om relevanta lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2019, en redogörelse för innehållet i två statliga utredningar samt ett rättsfall från Europadomstolen som bedöms vara av intresse för förbundets medlemmar.

5 juli 2019
Foto: -