NYHET - CORONAINFORMATION

Ändringar i reglerna för semester vid korttidsarbete

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Tillväxtverket har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet.

15 maj 2020
Foto: Fredrik Persson

De ska återkomma om hur detta kommer att påverka de företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

Det betyder att semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av stödet.

Läs mer om korttidsarbete och semester.