NYHET - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Återbäring till företagen från Alecta

Alectas styrelse har beslutat om premier och återbäring för 2021. Alectas beslut innebär bland annat nästan 4 miljarder kronor i återbäring till företagen under nästa år.

11 november 2020
Foto:

Beslutet innebär att man bibehåller premiereduktionen med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring. Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL lämnas oförändrad på 26 kronor per månad och anställd. För familjeskyddet sänks premiereduktionen från 50 till 40 procent. Beslut fattades också om att värdesäkra förmånsbestämda pensioner med 0,39 procent, motsvarande KPI-utvecklingen det senaste året.

Läs mer på alecta.se