NYHET - CORONAINFORMATION

Återgång till tidigare regler om läkarintyg från dag 15 för sjukpenning - från dag 8 för VAB

Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta vården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Nu är vården inte lika hårt belastad och från 1 november återgår Försäkringskassan till tidigare regler för läkarintyg.

22 oktober 2020
Foto: Unsplash

Det innebär att det krävs läkarintyg för vab från dag 8 och för sjukpenning från dag 15.

Någon ändring avseende läkarintyg från dag 8 tom dag 14 och så kallat förstadagsintyg har inte skett utan där kvarstår den tillfälliga bestämmelsen om att inga sådana kan begäras.