NYHET - CORONAINFORMATION

Att planera för en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO har den 11 mars 2020 klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus som kommer att påverka stora delar vårt samhälle.

12 mars 2020
Foto: Unsplash