NYHET - AVTAL 2020

Avtalsförhandlingarna skjuts fram till oktober

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

20 mars 2020
Foto: Erik Thor

Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos de anställda, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

– Den situation vi nu befinner oss i är en av de värsta på mycket länge. Konsekvenserna av pandemin kommer vi att få leva med under en lång tid framöver. Det här påverkar hela samhället, företagens ekonomier och i förlängningen också jobben, säger Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen.

Han fortsätter:
– Med den ovissheten vi har nu är det viktigt att parterna inom industrin tar ansvar och det gör vi bäst genom en förlängning av gällande avtal och villkor. Det gör att vi kan bidra till att minska osäkerheten på arbetsmarknaden och därmed dess stabilisering. Nu ska vi fokusera på att hjälpa företagen i den här krisen och förhoppningen är att vi har ett stabilare läge när förhandlingarna startar igen i höst, säger han.
– Vi har också snabbt förhandlat fram avtal för korttidsarbete som kommer som ge företagen en bättre förutsättning att överleva krisen och snabbare kunna komma igång när pandemin är över, säger Ravindra Parasnis.