NYHET - ARBETSMILJÖ

EU-kampanj: "Friska arbetsplatser belastar rätt"

Under vecka 41 och 42 inspekterar Arbetsmiljöverket belastningsskador i en EU-kampanj som heter ”friska arbetsplatser belastar rätt” Arbetsmiljöverket kommer skicka ut information till 15 000 arbetsgivare och därefter genomföra 1 350 inspektioner via telefon. Kampanjen pågår tre år framåt - t om 2022.

9 oktober 2020
Foto:

Belastningsskador är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Sverige och Europa där repetitiva och upprepade rörelser, trötthet och smärtsamma arbetsställningar samt bärande eller förflyttningar av tunga bördor är vanliga orsaker.

Som arbetsgivare har du ett ansvar utifrån ert systematiska arbetsmiljöarbete att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna när det gäller belastningsergonomi. Oavsett om ni blir inspekterade av Arbetsmiljöverket eller inte, är det bra om ni arbetar förebyggande genom att identifiera de risker och arbetsmoment som finns på er arbetsplats, i synnerhet när det gäller repetitivt arbete, manuell hantering och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser. Ett viktig led i arbetet med att förebygga belastningsskador och besvär är instruktioner och kunskap om lämplig arbetsteknik.

Tips & verktyg

Ta hjälp av ett antal verktyg som stöd i ert arbete med att undersöka och riskbedöma belastningsergonomi.

Läs mer om kampanjen

Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa