NYHET - AVTAL 2020

Grafiska Företagen tackar ja till Opartiska Ordförandenas skiss

I Avtal20:s återupptagna förhandlingar har Opartiska Ordförandena (Opo) lämnat ett förslag om en avtalsperiod på 29 månader, med en möjlighet till uppsägning av det sista året. Grafiska Företagen har, liksom övriga arbetsgivarparter inom industrin, valt att tacka ja till förslaget.

13 oktober 2020
Foto: Juliana Fälldin

– Det är bra med ett långt avtal som gör det möjligt för företagen att planera långsiktigt och det är också i enlighet med Industriavtalets intentioner. Däremot är vi inne i en extremt osäker period ekonomiskt och ingen vet hur pandemin kommer att påverka ekonomin i stort, därför är det bra att den tredje perioden kan sägas upp, säger Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman.

Avtalsperioden föreslås delas in i tre delar. 1 nov 2020 - 31 mars 2021, följt av två perioder på ett år vardera. Det sista året är möjligt att säga upp från parternas sida.

Den 19 oktober kommer parterna få en hemställan med förslag på nivå för löneökningen som man ska svara på senast den 20 oktober. Därefter inleds slutförhandlingarna som ska vara klara den 31 oktober.

Du kanske också vill läsa