NYHET - GRAFX

Grafiska industrin erbjuder ”Ett riktigt nice jobb”

Grafiska Företagens kampanj GrafX fortsätter att nå ungdomar. Tidigare var fokus att öka kännedomen om branschen. Nu vidareutvecklas konceptet och målgruppen breddas. Med det nya konceptet ”Ett riktigt nice jobb” berättar vi att den grafiska industrin erbjuder ett riktigt jobb med trygga anställningsvillkor.

14 maj 2020
Foto:

​När omvärlden pratar om gigekonomi och osäkra anställningar, när stressen ökar och längtan efter trygghet bland unga ökar, då finns den grafiska industrin där och erbjuder ett riktigt jobb.

- GrafX är en långsiktig satsning, och vi har märkt att kampanjen engagerar ungdomar. Med de här nya greppen kan vi nå ut till fler och få dem att aktivera sig i våra aktiviteter. I ett nästa steg kommer vi att ha en tävling, något som vi vet fungerar väldigt bra i sociala medier och särskilt i den här målgruppen, säger Maria Wikström, kommunikationschef på Grafiska Företagen.

Tidigare har kampanjen med gott resultat skapat uppmärksamhet och ökat kännedomen om grafisk bransch med hjälp av influencern Simon Lusetti. Nu är målet att med en tydlig och taktisk annonskampanj på Instagram och Snapchat, få målgrupperna att aktivera sig med hjälp av en chatbot på webbplatsen. Chatboten vägleder besökaren till ett förslag på utbildning eller en arbetsgivare baserat på svaren på de frågor som besökaren får besvara. 
Med anledning av corona krisen har vi just nu valt att tona ner det spår i kampanjen som handlar om att jobba i den grafiska industrin och fokuserar på utbildningsspåret.

Kampanjen vänder sig till högstadieelever som ska välja gymnasieprogram, gymnasielever som ska ta steget ut i vuxenlivet och unga vuxna som står inför sina karriärsval.

De långsiktiga målen för kampanjen är att öka intresset för den grafiska industrin med fokus på de mer tekniska yrkena, få fullsatta utbildningar och säkra kompetensförsörjningen för framtiden.

Besök grafx.se