NYHET - GRAFX

GrafX – fler ungdomar söker sig till grafiska utbildningar

Med högt uppsatta mål i GrafX kampanjen hoppas Grafiska Företagen kunna bidra med lösningar på några av branschens kompetensförsörjningsutmaningar. Enligt första mätningen ser det ljust ut. kampanjen lockar fler ungdomar till de grafiska utbildningarna och delmålen är uppfyllda.

12 juni 2020
Foto: Fredrik Persson

GrafXkampanjen är en långsiktig satsning för att locka fler ungdomar till den grafiska branschen. I år är målet att öka antal ansökningar till yrkesutbildningarna samt öka antalet studerande till de grafiska YH-utbildningarna som inte är designinriktade från 10 till 30. Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Grafiska Företagen har arbetat med kampanjen sedan starten och är nöjd över hur ansökningsläget ser ut till hösten.

– Det är väldigt roligt att vi nu har 70 sökande till teknikerutbildning och 55 till förpackningsdesign i Sunne samt 82 behöriga sökande till den produktionsinriktade utbildningen hos Yrgo.

För att nå målen har en hel del aktiviteter gjorts och fler ska genomföras. En digital strategi togs fram och genomfördes i samarbete med influensern Simon Lusetti. En hemsida en lanserad och annonser postas kontinuerligt på Instagram. Det har även genomförts lokalt påverkansarbete för fler grafiska utbildningar. Nu ska bl a vidareutveckling, lansering och löpande aktivering av konceptet "Ett riktigt nice jobb" genomföras, relationer ska stärkas med skolor och SYV och en utbildningsbok ska lanseras i höst till medlemsföretagen som har rubriken "Ta kontroll över kompetensen".

Långsiktiga mål

Kampanjen startade 2018 och ska pågå till 2022. Kampanjens långsiktiga mål är:

  • Dubblera antalet till 60 studerande i yrkesutbildningarna
  • Utöka till 50 studerande på YH-utbildningarna
  • Minst 50 kvalificerade med annan bakgrund som söker sig till branschen
  • Till 2020 minska andelen företag som har svårt att rekrytera till under 60 % och 2022 till högst 55 %
  • Minska andelen misslyckade rekryteringar till under 30 %